"PROGRAMA 2000 - ESTRATÈGIA PER A LA RECATALANITZACIÓ" (TAMBÉ DISPONIBLE EN ANGLÈS)

"Memorial de greuges: Catalunya és una nació discriminada que no pot desenvolupar lliurement el seu potencial cultural i econòmic. Descobriment, constatació, ponderació i divulgació dels fets discriminatoris, mancances, etcètera, de manera clara, contundent i sistemàtica. Remarcant la incidència negativa que això té per al conjunt del poble català i per a cada un dels seus ciutadans."

Programa 2000 / Pensament

Aquest no és més que el començament del document "PROGRAMA 2000", datat el 1990, que es va fer circular oficialment des de les altes esferes del govern català, sent revisat personalment per Jordi Pujol, president de Catalunya de 1980 a 2003.

Va proposar les bases d'una estratègia nacionalista que, de manera lenta però constant durant els últims 28 anys, ha arribat a infiltrar-se en tots els aspectes de la vida quotidiana Catalana. Per a aquells realment interessats n entendre el conflicte català, aquesta és una lectura obligada. El document mostra una clara agenda dissenyada fins a un punt gairebé obsessiu per afavorir els ciutadans de pensament separatista.

Els recents partits polítics catalans d'Artur Mas i Carles Puigdemont són els descendents ideològics directes de CDC i UDC, autors del document. Després de tota una vida política al·legant que el govern central espanyol roba a la societat catalana, Jordi Pujol i els seus fills han confessat recentment ser els artífexs d'una trama de corrupció que ascendeix a 3.300 milions d'euros i es va allargar més de 30 anys.

La política catalana, gràcies a la projecció col·lectiva d'un enemic exterior (Espanya), sembla haver aconseguit desviar l'atenció de les seves trames de corrupció, esborrant de l'inconscient col·lectiu català.

Al final d'aquesta pàgina hem seleccionat alguns extractes del document. Aquí també pot descarregar el text complet en castellà, i per primera vegada també disponible en anglès per a la seva divulgació internacional.

 Pàgina 1/8 del document

Pàgina 1/8 del document

El sentiment nacionalista i d’alliberament nacional han d’anar lligats a la promoció social de les persones i a la seva pròpia realització individual i col·lectiva.
— Programa 2000 / Pensament
Nou concepte de nació dins el marc europeu: Catalunya (Països Catalans), nació europea emergent.
— Programa 2000 / Pensament
Impulsar el sentiment nacional català dels professors, pares i estudiants.
— Programa 2000 / Educació
Incidir en les associacions de pares, aportant gent i dirigents que tinguin criteris nacionalistes.
— Programa 2000 / Educació
Reorganitzar el cos d’inspectors de forma i manera que vigilin el correcte compliment de la normativa sobre la catalanització de l’ensenyament. Vigilar de prop l’elecció d’aquest personal.
— Programa 2000 / Educació
Potenciar a personalitats d’ideologia nacionalista en els òrgans rectors de les tres universitats catalanes.
— Programa 2000 / Universitat i Recerca
Introduir gent nacionalista d’una elevada professionalitat i una gran qualificació tècnica entre els llocs claus dels mitjans comunicació.
— Programa 2000 / Mitjans de comunicació
Aconseguir que els mitjans de comunicació dependents de la Generalitat segueixin sent uns transmissors eficaços del model nacional català.
— Programa 2000 / Mitjans de comunicació
Catalanitzar les activitats esportives i lúdiques.
— Programa 2000 / Entitats culturals i d'oci
Incrementar les subvencions, tant en activitats com en equipaments, a les associacions, i molt concretament a les relacionades amb la nostra cultura tradicional.
— Programa 2000 / Entitats culturals i d'oci
Campanya a favor de la desgravació fiscal i altres exempcions d’ajuda per a les associacions.
— Programa 2000 / Entitats culturals i d'oci
Preferència a l’hora d’adjudicar els concursos de material públic a empreses que tinguin un procés de normalització del producte en català.
— Programa 2000 / Món empresarial
Afavorir les estratègies sindicals que incorporin en la seva política la dimensió lingüística i nacional de Catalunya.
— Programa 2000 / Món empresarial
Ser rigurosos en la concesión de galardones y honores a las empresas, directores de empresa y trabajadores.
— Programa 2000 / Món empresarial
Campaña de sensibilización de los ciudadanos con respecto a la merma de calidad de vida y de desarrollo que representa la falta de determinadas estructuras económicas.
— Programa 2000 / Infraestructures
Incidir sobre l’administració de justícia i d’ordre públic amb criteris nacionalistes.
— Programa 2000 / Administració pública
 Pàgina 8/8 del document

Pàgina 8/8 del document


Per a futurs articles, segueix-nos a través dels nostres canals de xarxes socials.